Program Hakkında

 

Yönetici Özeti

Programın Adı: TEKNOLOJİ VE GELECEK

Programın Hedef Kitlesi: Genel İzleyici, CEO, CIO, CFO, Beyaz Yakalı Bilişim Profesyonelleri, Girişimciler, Gençler

Programın Türü: Tartışma –  Teknoloji

Yayın Kanalı: BENGÜTÜRK TV

Bölüm Süresi: 50 dakika

Yayın Periyodu ve Zamanlaması: Haftalık – Pazar günleri 14:00-14:50 arası CANLI

Yapımcı: Vatansever Bilişim Anonim Şirketi

Moderatör: Şenol Vatansever

Reklam ve Sponsorluk: Vatansever Bilişim Anonim Şirketi

Teknoloji dünyasındaki en son gelişmeler TEKNOLOJİ VE GELECEK ile BENGÜTÜRK TV ekranlarına geliyor. Şenol Vatansever’in moderatörlüğünde ve alanında uzman konuklar ile Türk televizyonlarının ilk ve tek teknoloji tartışma programı TEKNOLOJİ VE GELECEK her pazar 14:00’te CANLI YAYIN ile BENGÜTÜRK TV’de.

Konuklar şirket/kurum, ürün-çözüm tanıtımı ve pazarlaması yapmıyor, programın gündemi ile ilgili görüşlerini aktarıyor. Bu görüşlerini şirket/kurum, ürün-çözüm kısmına uygun şekilde bağlayabiliyor. Ekrana yansıyan unvanlarında şirket/kurum ismi geçebiliyor.

 

Program Hakkında

İnsanlık, tarih boyunca birçok değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu gelişmeler toplumsal yapı, ekonomik yaşam ve üretim biçimleri başta olmak üzere hayatın her alanını etkilemiştir. 18. yüzyılda su ve buhar gücünün kullanılmaya başlanması, 19. yüzyılda elektriğin üretimde kullanılmaya başlanması ve seri üretime geçilmesi, 20. yüzyılda elektronik ve bilgisayarların üretime entegre edilmesi, günümüzde iletişim teknolojilerinin üretimin her aşamasında kullanılmaya başlanması dönüşümlerin kırılma noktaları olmuştur.

Dijital dönüşüm, bu konuda ilerleme kaydetmiş ülkeler ve işletmeler açısından önemli fırsatlar sunarken, bu konuda adım atmamış olanlar açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Dijital teknolojiler katma değerin, verimliliğin, karlılığın, kalitenin vb. birçok unsurun en üst seviyeye çıkarılmasında öncü olurken; diğer taraftan şimdiye kadar insanlar tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin otonom bir şekilde ve daha az kişi istihdam edilerek yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bununla beraber, ekonomideki büyüme ek istihdamı getirmekte, işgücünün yeni yetenek ve beceriler kazanmasına yönelik strateji ve politikalar giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde, Türkiye’nin 2023 vizyonunu yakalamasının önemli yollarından biri yüksek teknoloji üretmekten geçiyor. Teknoloji geliştirme konusunda hızla yol alan treni yakalamak için, her alanda “Yerli” ve “Milli” üretimin ve üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Bizim alanımız da teknoloji olduğu için bu alanda taşın altına elimizi koyuyoruz.

Yerli ve milli teknolojilerin önemi daha fazla dillendirilir oldu. Artık yapay zekâ, siber güvenlik, nesnelerin interneti, insansı robotlar, blockchain, endüstri 4.0, toplum 5.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi daha birçok konunun daha fazla konuşulmasından son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkabilmenin yolu yüksek teknolojiden geçiyor. İhracatımızın niteliğini bu yönde geliştirerek yılda 500 milyar dolar hedefine ulaşılması mümkün olabilir. Savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, hatta yapay zekâya kadar her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni girişimlere ihtiyacı var. Teşvik politikalarının da yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere sahip üretime öncelik tanır noktaya getirilmesi gerekiyor.

 

Program Taslak Gündemi

 • Veri Merkezleri ve Bulut Bilişim
 • Siber Güvenlik
 • Geleceğin Fabrikaları
 • Elektronik Spor (E-Spor)
 • Geleceğin Meslekleri
 • Sosyal Medya, Dijital Yaşam ve Toplum 5.0
 • Endüstri Devrimi, Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm
 • Büyük Veri, Yapay Zekâ, Robotlar ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)
 • Teknoloji Girişimleri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve GDPR
 • Finansal Teknolojiler (FinTech)
 • Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
 • 5G
 • Vs.

 

Program Konuk Profili

 • CEO’lar
 • CIO’lar | Farklı sektör ve alanlarda faaliyet gösteren kurumların/şirketlerin Bilgi Teknolojileri (BT) yöneticileri
 • BT alanında faaliyet gösteren üretici/distribütör/çözüm sağlayıcı şirketlerin sahipleri/ortakları/yöneticileri
 • BT alanına ilgi duyan kanaat önderleri
 • Üniversitelerde BT bölümlerinde görev alan akademisyenler
 • BT alanında çalışan basın mensupları
 • Bakanlar, Kurum Başkanları
 • Vs.

Comments are closed.